Hieronder een overzicht van bestuursfuncties, commissies en bijbehorende e-mailadressen.
 Bestuur  Ronald Schilperoort (Voorzitter)  Douwe van der Meer (Secretaris)  Coen Brilstra (Penningmeester)    

 voorzitter@tchettrapstel.nl

 secretaris@tchettrapstel.nl

 penningmeester@tchettrapstel.nl

 

     
 Kascommissie  Peter Hoogwater  Jan Roeters  
 Activiteitencommissie  Leonie Beljaars  Seryl Overkamp  Luuk Riensema  Alie Wassenaar  Mathieu Lam  activiteiten@tchettrapstel.nl
 Redactie Peter Leemhuis Arnoud Thuss  redactie@tchettrapstel.nl
 Overige informatie Rekeningnummer: NL65 ING B0001 5225 26 t.n.v. Toerclub Het Trapstel    KvK-nummer: 40023724