Home TC Het Trapstel Forums Gastenboek Nieuws van de kleding commissie Reageer op: Nieuws van de kleding commissie

#23432
AvatarJan Campa
Bijdrager

Even een korte reactie van mijn kant.
We kiezen het bestuur voor het dagelijkse reilen en zeilen van de club en vertegenwoordiging naar buiten. Niet om zelf dingen te bedenken, zonder voor te leggen aan de leden. Er is geen mandaat daarin besloten voor kleding, zonder de leden te betrekken. Sterker nog, het Huishoudelijk Reglement geeft aan dat er een schriftelijk opgestelde taakomschrijving en werkwijze moet zijn (artikel 17). Graag zou ik zien hoe dit handelen van de kledingcommissie in lijn is daarmee, gezien dit document nog niet is vastgesteld en/of bekend gemaakt. Tot die tijd lijkt mij de vraag of hier mandaat voor is, zoals Jan Willem aangeeft, nog zeer terecht. Vergelijking met het clubweekend gaat wat mij betreft mank, gezien het hier om een uitzonderlijke situatie gaat. We hebben niet elk jaar een nieuw tenue, wel een clubweekend.

Het willekeurig leden vragen wat zij er van vinden vind ik een merkwaardige manier van te werk gaan. Wat is er op tegen om dit verenigingsbreed te vragen? Eerlijk gezegd verbaast het mij dat deze route is gekozen, terwijl ik zo inschat dat er genoeg draagvlak is in de club. Nu sneeuwt het doel nogal onder bij de handelswijze. Wat mij betreft steekt dat het meest.

Dit alles overigens los van het feit dat ik het een goed initiatief vind om een nieuw tenue voor te stellen. Dit idee had ik zelf ook al, maar wilde daarvoor de komende ALV afwachten.